พระเครื่องทั้งหมด 3760 ชิ้น
ตะกร้าพระเครื่อง : ( 0 )
สารบัญหลัก
พระท่านเจ้าคุณนรฯ (1382) พระเครื่องอื่น ๆ (964) เครื่องรางของขลัง (10) พระบูชา (67)
บทความ
ประวัติสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ประวัติท่านเจ้าคุณนรฯ
ประวัติสมเด็จพระวันรัต
ตำนานพระพุทธรูป
หลัการดูพระเบื้องต้น
เปิดโลกสมเด็จ
เปิดโลกพระกรุ
ทำเนียบสมเด็จพระสังฆราชไทย
ประวัติการสร้างพระเครื่อง
อ่านบทความทั้งหมด
กระดานสนทนา
เว็บบอร์ดพระวัดเทพศิรินทราวาส เว็บบอร์ดพระทั่วไป ซื้อขายแลกเปลี่ยน
เมนูช่วยเหลือ
วิธีการบูชา วิธีการชำระเงิน คำถาม-ตอบ เกี่ยวกับเรา แผนที่ร้านฯ ติดต่อเรา นโยบายคุกกี้
อัตราแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบการจัดส่งสินค้า
 
ชำระผ่านธนาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ 114-2-16175-0 ธ.กรุงเทพ 905-0-00725-2 ธ.กรุงไทย 086-037-0-04433-9


พระสาวกของพระพุทธเจ้า

พระสาวกของพระพุทธเจ้า

" ประสก "

(จาก สยามรัฐรายวัน ฉบับที่ 8 กรกฎาคม  2515)
 

          ….เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเป้นพระสงฆ์วัดธรรมยุตส่วนผุ้เขียนสมัยบวชอยู่ในวัดพระสงฆ์มหานิกายยังรู้จักท่านดี ได้กลิ่นศีลกลิ่นคุณงามความดีของท่านมาตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณร เพราะได้อ่านศึกษาผลงานของท่าน และหนังสือ   ที่ท่านเขียน แม้ทุกวันนี้ยามถูกกระแสความทุกข์ของโลกเข้าครอบงำจิตใจ ยังหยิบหนังสือที่ท่านแปลไว้มาอ่าน หนังสือนั้นคือมหาสติปัฏฐานสูตรแปล….

          รูปที่นำมาลงประกอบเรื่องข้างวัดวันนี้ดังที่เห็นอยู่นั้นคือรูปฉาย ฉายเมื่อปี พ.ศ.เท่าไรไม่ทราบได้ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (เจริญ) ญาณวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส

          เหตุที่นำภาพฉายและเรื่องราวของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ผู้เป็นพระสงฆ์มหาเถระมาลงในที่นี้เพราะเหตุ 2 ประการคือ

          1.  ทราบว่าระหว่างวันที่ 8-9 เดือนนี้ คือวันนี้และวันอาทิตย์พรุ่งนี้ยุวพุทธิสมาคมชลบุรี ร่วมกับวัดเขาบางทรายจะจัดงานครบ  100  ปี ตั้งแต่ท่านเกิดมาเพื่อระลึกถึงท่านขึ้นที่วัดเขาบางทราย ชลบุรี

          2.  ระลึกถึงท่าน ในฐานะพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งซึ่งเคยทราบผลงานของท่านที่มีต่อพระศาสนาและบ้านเมือง และในฐานะที่รู้จักท่านโดยการได้อ่านหนังสือที่ท่านรจนา

          พระพุทธเจ้าท่านว่ากลิ่นหอมของธรรมชาตินั้นหอมไปได้แต่ตามลม หอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นศีลของผู้ทรงศีล ทรงคุณงามความดีย่อมอบอวลไปได้ทั้งตามลมและทวนลม

          เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ท่านอยู่ในฐานะอย่างพระพุทธเจ้าท่านว่านี้ เพราะท่านเป็นที่รู้จักกันดี     ทั้งในวงการสงฆ์ วงการพระศาสนา และวงการบ้านเมืองในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่และแม้ในสมัยที่ท่านมรณภาพไปแล้ว คือทุกวันนี้ ผู้ที่รู้จักท่านดีมีทุกชั้น ตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาถึงเจ้านายทุกพระองค์ และประชาชนทุกระดับตลอดถึงพระสงฆ์ในเมืองไทยทุกนิกาย

          เจ้าประคุณสมเด็จฯ ท่านเป็นพระสงฆ์วัดธรรมยุติ ส่วนผู้เขียนสมัยบวชอยู่ในวัดพระสงฆ์มหานิกายยังรู้จักท่านดี ได้กลิ่นศีลกลิ่นคุณงามความดีของท่านมาตั้งแต่สมัยบวชเป็นสามเณร  เพราะได้อ่านศึกษาผลงานของท่าน และหนังสือที่ท่านเขียน แม้ทุกวันนี้ยามถูกกระแสความทุกข์ของโลกเข้าครอบงำจิตใจ ยังหยิบหนังสือที่ท่านแปลไว้มาอ่าน หนังสือนั้นคือมหาสูติปัฏฐานสูตรแปล

          อ่านแล้วความทุกข์ที่พองคับอกเหมือนฝีใหญ่ใกล้จะแตกก็ยวบก็ยุบลง บรรเทาลง

          เจ้าประคุณสมเด็จฯ นามเดิมท่านชื่อเจริญท่านเกิดเมื่อวันที่  9  กรกฎาคม  2415  ในสมัยรัชกาลที่ 5 มรณภาพ   เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2494 พรรษา  59  อายุได้  80  ปี เท่าพระชนมายุของพระพุทธเจ้าพอดี

          ท่านเกิดที่ตำบลตลาดกลาง อำเภอบางปลาสร้อย จังหวัดชลบุรี ตอนมรณภาพท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดเทพศิริน-   ทราวาส

          ปีที่ท่านเกิดโยมมารดาท่านฝันว่ามีผู้นำช้างเผือกมาให้ ในปีที่ท่านบวชเณรแล้วจะเข้ามาศึกษาอยู่ที่วัดราชบพิธ   อยู่กับท่านพระครูวินัยธรฉาย ท่านพระครูก็ฝันก่อนถึงวันท่านมาอยู่ว่ามีผู้นำช้างเผือกมาถวายท่าน

          เมื่อท่านศึกษาพระไตรปิฎกแตกฉานขึ้น สอบไล่ภาษาบาลีในมหามกุฏราชวิทยาลัยได้ที่ 1 ทุกปีจนถึงเป็นเปรียญ  7  ประโยค สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส  ออกพระโอษฐ์รับสั่งกับพระสงฆ์ผู้เป็นอาจารย์สอนบาลีให้ท่านว่า  มอมช้างเผือกส่งเข้ามา

          เจ้าประคุณสมเด็จฯ เป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ที่แตกฉานพระไตรปิฎก  มีความสามารถในการบริหารกิจการ      คณะสงฆ์ มีปฏิทาน่าเลื่อมใสที่เมื่อเทวดาและมนุษย์ได้เข้าใกล้เข้าหาแล้วศรัทธายิ่งนักมีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องพระศาสนา เป็นองค์พระธรรมกถึกที่มีชื่อเสียง

          เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ถวายมงคลวิเสสกถาแด่พระเจ้าอยู่หัวของไทยยาวนานที่สุดถึง  25  ปี  คือตั้งแต่ปลายรัชกาลที่  6  ถึงที่  7  ที่  8  และในรัชกาลปัจจุบันอีกถึง  2  ปี

มงคลวิเสสกถา คือพระธรรมเทศนาพิเศษซึ่งพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่ เช่น  สมเด็จพระสังฆราช หรือสมเด็จพระราชาคณะเป็นต้น  ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดิน โดยพรรณนาพระราชจรรยาเพื่อให้ทรงพิจารณาแล้วเกิดพระปิติปราโมทย์ในพระราชกุศล และพระราชกรณียกิจที่ทรงบำเพ็ญในโอกาสสำคัญพิเศษ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา

          เจ้าประคุณสมเด็จฯ ทำหน้าที่ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเสสกถาอยู่ถึง  25  ปี  จึงลาออกจากหน้าที่นี้เพราะความชรา

          ประโยชน์ที่ท่านบำเพ็ญแก่พระศาสนา และบ้านเมืองมีมากสุดวิสัยที่จะนำมาบรรยายในเนื้อที่จำกัดนี้ให้ครบถ้วนได้ เอาแต่ที่เด่นๆ ที่ควรทราบก็แล้วกัน คือท่านเป็นพระสงฆ์จริงๆ สงฆ์ตามแบบพระสาวกของพระพุทธเจ้าโดยแท้      ความแท้จริงแห่งความเป็นสงฆ์ของท่านนอกจากความเคร่งครัดในปฏิทาส่วนตัวท่านแล้วก็คือ ความเป็นผู้เสียสละเป็นผู้ให้ถ่ายเดียว

          ตึกผ่าตัดโรงพยาบาลชลบุรีที่เห็นอยู่ทุกวันนี้นั้นท่านเป็นผู้สร้างให้ ท่านสร้างอะไรต่ออะไรอีกมาก

          ใครถวายอะไรมาท่านก็แจกพระแจกเณร ท่านพิมพ์หนังสือแจกทั่วเมืองไทย  4  แสนเล่ม

          ที่ผู้เขียนอยู่ที่วัดมหานิกายได้อ่านหนังสือก็เพราะเมตตาของท่านนี่เอง

          เมื่อท่านมรณภาพลงแล้วปรากฏว่าไม่มีจตุปัจจัยส่วนตัวของท่านเหลืออยู่เลย

ที่พระพุทธเจ้าท่านว่าพระสงฆ์สาวกที่แท้ของพระองค์เป็นผู้อัญชลีกรณีโย คือน่ากราบน่าไหว้นั้นเป็นอย่างนี้เอง

                                     ...................................................................................

 
 
ตะกร้าพระเครื่อง

ดูตะกร้าพระเครื่อง
แจ้งการชำระเงิน
ตรวจสอบวันจัดส่ง
สถานะการส่งพระเครื่ง

พระเครื่องแนะนำ

25-2-66
พระบูชารูปเหมือนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เจริญ


โชว์ บาท

25-2-66
พระรูปเหมือนใบธิ์ เนื้อนวโลหะ ปี 2512 แบบตอกโค๊ด


30000 บาท

25-2-66
พระนาคปรกใบขนุนเนื้อชินสังฆวานร พระสวยเดิม


9500 บาท

25-2-66
พระนาคปรกใบโพธิ์ 7 เศียร พิมพ์เล็กเนื้อนวโลหะ


AC บาท
บูชาแล้ว

25-2-66
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่บล็อก ม.มีจุด (นิยม)


18500 บาท

25-2-66
พระไตรภาคีพิมพ์รูปเหมือนใหญ่เลี่ยมทองอย่างหนา


BD บาท
บูชาแล้ว

24/2/2566
พระปิดตา พิมพ์ตุ๊กตาใหญ่ เนื้อผงใบลาน ฝังตะกรุด


57000 บาท

24/2/2566
เหรียญเขียวในโลง หายาก เป็นเหรียญที่ใส่ไว้ในโลงท่านฯ


โทรถาม บาท

24/2/2566
พระสมเด็จ 3 ชั้นหลังยันต์นูน (เนื้อน้ำอ้อย)พิมพ์จัมโบ้


8000 บาท

21/02/66
เหรียญหลังเต่ารุ่นแรก บล็อกยันต์เคลื่อน


48000 บาท

6/10/65
เหรียญเขียวในโลง (เหรียญเอเชียนเกมส์) หายาก


โทรถาม บาท

6/10/65
พระผงหลวงพ่อพรหม รุ่นฉลองมณฑป พิมพ์ระฆังใหญ่


โทรถาม บาท

9/8/65
พระกริ่งสายฟ้า ตอกโค๊ต 1 ตัว


โทรถาม บาท

28/06/63
พระบูชารูปเหมือนท่านเจ้าคุณนรฯ รุ่นแรกหน้าตัก 5 นิ้ว


โทรถาม บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชัน


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านหมีพูห์ ปู่ทิม


บาท

27/12/61
ออกใบรับรองพระแท้ ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านโต้ ท่าพระจันทร์


บาท

19/12/61
เหรียญหลังเต่า บล็อกยันต์เคลื่อน สภาพสวยเดิม ๆ จมูกโด่ง ผิวดี สภาพนี้หายากแล้วครับ


G บาท
บูชาแล้ว

3/10/61
พระสมเด็จวัดวิเวกวนารามหลังยันต์นูนปั้มยันต์หมึก


โทรถาม บาท

22/9/60
พระรูปเหมือนปั๊ม พิมพ์เตารีดหลังยันต์ เนื้อตะกั่วชุบทอง สภาพสวยเดิม ๆ


โทรถาม บาท

25/07/2560
เหรียญเม็ดแตง หน้าผาก 3 เส้นปีกกา หัวขีด มาพร้อมเลี่ยมจับขอบฝังเพชร


โทรถาม บาท

26-04-60
ออกใบรับรองพระแท้
ตอนนี้ท่านสามารถออกใบรับรองพระแท้ได้แล้วนะครับ ในนามร้านศักดิ์ ตลิ่งชันในสายพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนรฯ


โทรถาม บาท

11-4-60
ขันน้ำมนต์ วัดเทพศิรินทราวาส สร้างปี 2495 สภาพสวยเดิม ๆ สร้างน้อย


โทรถาม บาท

1-2-60
เหรียญกนกข้างพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน บล๊อกนิยมสวยมาก มาพร้อมตลับทอง


โทรถาม บาท

พระเครื่องแนะนำทั้งหมด